แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 42 รายการ
ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงการตรวจพิเศษ ทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ โดยทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป คลินิกปัสสาวะผิดปกติ และกล...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและตับเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ การดำเนินชีวิตและการถ่ายถอดทางพันธุกรรมที่กำลังเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น โรงพยาบาลนนทเวชจึงมุ่งมั่นให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยทีมแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ให้บริการวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการตรวจเพื่อป้องกันโรคทางด้านสมองและระบบประสาทอย่างครบวงจรให้กับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ปวดจากเส้นประสาทต่างๆ การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก เป็นลมหมดสติ ภาวะสับสน การเสียการทรงตัว การเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความจำเสื่อมรวมถ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ป้องกัน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด โดยทีมผู้แพทย์เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลนนทเวช ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่าง...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ 24 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพด้านสมองและหัวใจทำงานร่วมกันทันทีและครอบคลุม เพื่อให้บริการด้วยโปรแกรมรักษาระบบ 3F ได้แก่ ตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สามารถให้บริกา...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์สุขภาพใจ นนทเวช มีบริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ - กลุ่มอาการซึมเศร้า (Depressive Disorder) จะมีอาการผิดปกติทางอารมณ์ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย รู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง ไม่มีสมาธิ สิ้นหวังใ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี....ดีอย่างไร การตรวจสุขภาพประจำทุกปี รายงานผลการตรวจสุขภาพบอกว่าผลการการตรวจต่างๆปกติ ผิดปกติ เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรค มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวในใบรายงานผลการตรวจและคำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีการแสดงผลการตรวจย้อนหลัง เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อแสดงถึงความเ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @bcarehospital
เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี แบ่งออกเป็น 4 โปรแกรมย่อยเหมาะสำหรับผู้รับบริการแต่ละช่วงวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแตกต่างกันไป โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่จะซักประวัติทั่วไปของท่าน ได้แก่ อายุ ประวัติการเจ็บปวย ประวัติการเจ้บป่วยในครอบครัว และความเสี่ยงอื่น เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เพื่อแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมให้ และอาจแนะนำรับบริการอื...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สุขภาพทางเพศซิดนีย์ (SSHC) เราให้บริการตรวจและรักษาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เราให้บริการแก่กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี คุณสามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ฯได้ หากคุณเป็น: ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เกย์ ไบ สาวประเภทสองและชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการ ชา...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพครบครัน จัดทำเป็นลักษณะการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) เช่น ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม ตรวจความหนาแน่นของกระดูก และอื่นๆ แยกเป็นสัดส่วนแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และมีห้องรับรองระหว่างรอผลการตรวจที่สะดวกสบายพร้อมบริการอาหารแล...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @clinicthaniya
โปรแกรมที่ 4 อายุ > 35 ปี ตรวจอย่างละเอียด : ราคา 2,350 บาท Detailed Check up 4 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ความดันโลหิต ชีพจร ( Physical Examination ) ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก หัวใจ ฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray ) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose ( FBS ) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count ) ตรวจการทำงานของไต/Kidney Function test ( ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @clinicthaniya
โปรแกรมที่ 3 อายุ > 35 ปี ตรวจพื้นฐาน : ราคา 1,950 บาท Basic Check up 3 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ความดันโลหิต ชีพจร ( Physical Examination ) ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก หัวใจ ฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray ) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose ( FBS ) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count ) ตรวจการทำงานของไต/Kidney Function test ( BUN/Crea...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @clinicthaniya
โปรแกรมที่ 2 อายุ < 35 ปี ตรวจอย่างละเอียด : ราคา 1,150 บาท Detailed Check up 2 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ความดันโลหิต ชีพจร ( Physical Examination ) ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก หัวใจ ฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray ) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose ( FBS ) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count ) ตรวจการทำงานของไต/Kidney Function test...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
LINE ID: @clinicthaniya
โปรแกรมที่ 1 อายุ < 35 ปี ตรวจพื้นฐาน : ราคา 890 บาท Basic Check up 1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ความดันโลหิต ชีพจร ( Physical Examination ) ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก หัวใจ ฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray ) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose ( FBS ) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count ) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ VIP บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 มีนาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 หลักฐานแสดงตน - บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย โดยบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ควบคู่กับ - จดหมายส่งตัว สถานที่ให้บริการ : Wellness Center ชั้น 5 เงื่อนไขการให้บริการ - ลูกค้าทำนัดหมายผ่าน GenHealth-Services...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคาม จากโรค เพราะการตรวจพบโรคในระยะแรกจะส่งผลดีต่อ การรักษามากกว่าการตรวจพบโรคในระยะหลัง แผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร.038-812 702-19 ต่อ 2130
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพประจำปี ร่างกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างพลังงานและใช้พลังงานตลอดเวลา ความเสื่อมโทรมสึกกร่อนจึงเกิดขึ้นได้เป็นเงาตามตัว เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่ใช้งานมานานต้องสึกกร่อนเสียหายจึงต้องทำการตรวจเช็คซ่อมแซมเป็นประจำ ร่างกายคนเราก็ต้องการการตรวจเช็คและซ่อมแซมเป็นประจำเหมือนเครื่องจักรกลทั่วไป เพราะสารพิษ สา...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน จัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว (One stop service) ภายในศูนย์จะมีส่วนบริการที่จัดไว้สำหรับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดูกและเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น เปิดให้บริการแก...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพเชิงรับ (Walk-in Physical Examination) Check Up Center ที่ให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี (Walk-in) ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อ ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โดยแพทย์-พยาบาล สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว สำหร...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
1. การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Physical Examination) ทีมงานคุณภาพที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานประกอบการทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เรามีระบบการตรวจสุขภาพที่ออกแบบไว้อย่างดี เนื่องจากเรามีการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ไม่จำกัด จำนวนโปรแกรมการตรวจที่มากน้อยต่างกัน การตรวจ...
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ