แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 63 รายการ
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป บริการตรวจวัน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา เวลา 8.00 น. – 16.00 น. เปิดรับบัตร 6.00 น. - 15.00 น. - ค่าบริการทางการแพทย์ (ในเวลาราชการ) 50 บาท - ค่าทำบัตรใหม่ (ผู้ป่วยใหม่ / บัตรหาย) บริการและการรักษา: ตรวจรักษาโรคทางอายุกรรมในเด็กตั้งแต่...
คลินิกตรวจสุขภาพ
บริการและการรักษา การสร้างเสริมสุขภาพเด็กแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ในเด็กปกติและในเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ 1. การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 2. ประเมินภาวะโภชนาการ และการเจริญเติบโตเด็ก 3. ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย 4. ตรวจร่างกายเมื่อพบผิดปกติส่งปรึกษาแพทย์ 5. การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการตามวัยที่เหมาะสม 6. การให้การสร้างเสริมภูมิคุ้มก...
คลินิกตรวจสุขภาพ
LINE ID: @bcarehospital
คลินิกวัยรุ่นสตรี - โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ คลินิกวัยรุ่นสตรี บริการ ประจำเดือนผิดปกติ มาเร็ว มาช้า ไม่สม่ำเสมอ รับวัคซีนป้องกัน เอชพีวี กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน Premenstrual Syndrome เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ส่งมอบบริการทางการแพทย์ได้ได้มาตรฐานของสถานพยาบาล โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ผ่านการรั...
คลินิกตรวจสุขภาพ
พระยาสุเรนทร์คลินิกเวชกรรม สาขาแกรนด์ออคิด ให้บริการทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยทั่วไปเฉพาะทางด้านสูตินรีเวช รักษาเด็ก ที่ไม่สะดวกเดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล รับปรึกษาผู้มีบุตรยาก บริการรับฝากครรภ์ คลินิกอายุรกรรม ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ ไข้หวัด ไข...
คลินิกตรวจสุขภาพ
จุดประสงค์ของการตรวจสุขภาพคือเพื่อตรวจหาโรคหรือความผิดปกติต่างๆ ของร่างกายในระยะเริ่มต้นให้พบโดยเร็วที่สุด และยังเป็นการทบทวนการใช้ชีวิตประจำวันด้วยว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ สามารถดำเนินการตรวจสุขภาพได้ทุกหัวข้อตามที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ได้ สามารถออกใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบยื่นขอใบอนุญาตทำงานและใบขับขี่ได้ ทางคลิ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี | Bangkok Hospital - โรงพยาบาลกรุงเทพ ชุดตรวจสุขภาพ Check - Up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้) กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี รายกลุ่ม / รายบุคคล 1. ติดต่องานเวชระเบียน ช่องหมายเลข 4 เพื่อทำ บัตรโรงพยาบาล (กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล) 2. นำบัตรโรงพยาบาลติดต่อคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป 3. ติดต่อการเงินเพื่อชำระค่าบริการ 4. ติดต่อห้องเจาะเลือด/ปัสสาวะ (ไม่ต้องรอผลตรวจ) 5. ติดต่อห้องเอ็กซเรย์ (ไม่ต้องรอผลตรวจ) 6. ติดต่อห้องตรวจคลื่นหัวใจ ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพวชิรพยาบาล (Vajira Check Up Center) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นสิ่งสำคัญทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากสุขภาพที่แข็งแรง การตรวจสุขภาพเป็นประจำปีทุกปีมีความสำคัญ เนื่องจากโรคในระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ การตรวจพบในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นการตรวจคัดกรอ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อทำประกันชีวิตโรงพยาบาลนนทเวช เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 07.00-15.00 น. ท่านสามารถนัดหมาย ติดต่อนัดหมายตรวจสุขภาพ ได้ที่โทร. 0-2596-7808, 0-2596-7900, 0-2596-7888 ต่อ 2573-74 การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพทำประกัน 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ 2. งดน้ำ อาหาร และ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
การบริการในคลินิกสุขภาพและอาชีวอนามัยคลินิกสุขภาพและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรมอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจขอ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
Platinum Health Scan Pack แพ็คเกจตรวจสุขภาพแบบครอบครัวราคาสุดคุ้มและเป็นแพ็คเกจที่ได้รับความนิยมสูงสุด ตรวจได้ถึง 45 รายการ สำหรับ 4 ท่านหรือ 4 ครั้ง ใช้ได้ถึง 3 ปี ในราคาเพียง 10,400 บาท (ปกติ 21,000 บาท) วันเวลาทำการ อังคาร-ศุกร์ 8.00 - 18.00น., เสาร์-อาทิตย์ 8.00 - 12.00น. หยุดวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์ พาธแล็บ ห่วงใยสุขภาพคุณ บุคคลทั่...
คลินิกตรวจสุขภาพ
LINE ID: @camillianhospital
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive Plus รายการตรวจสุขภาพ ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป 1. ตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย : Body Mass Index 2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ : Physical Examination 3. ตรวจสายตา : Eye Screening VA ** ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ – Laboratory Examination ** 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเล...
คลินิกตรวจสุขภาพ
โรคหัวใจ (Heart Disease) ที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 4 ของประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นปัญหาสำคัญ ทางสาธารณสุขของประเทศ คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) เป็นโรคที่พบได้ทั้งชายและหญิง ตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงใน ผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ มีไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรค...
คลินิกตรวจสุขภาพ
ทุกรายละเอียดของผู้หญิง คือสิ่งที่ “ศูนย์สุขภาพหญิง” ดูแลอย่างใส่ใจอย่างเข้าใจ สุขภาพของผู้หญิงมีรายละเอียดที่ซับซ้อน ปัญหาสุขภาพจึงเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยและในหลายองค์ประกอบ ทั้งโรคทางสูติ-นรีเวช การตั้งครรภ์ การมีบุตรยาก โรคแห่งวัย และมะเร็งทางนรีเวช การดูแลรักษาสำหรับผู้หญิงของศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3 จึงตอบโจทย์อย่างตรงจุด ด้วยที...
คลินิกตรวจสุขภาพ
คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป ภาระกิจหลักของเรา คือ ช่วยให้คุณมีบทบาทในการดูแล สุขภาพตนเองได้มากขึ้น ด้วยการบริการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคล จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้ รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ยึดถือปรัชญาการ ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
คลินิกตรวจสุขภาพ - โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี - ตรวจสุขภาพหมู่คณะ และรายบุคคล - ตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ - ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ชาย ไวรัสตับอักเสบเอ , บี - ตรวจมะเร็งปากมดลูกมี 3 ชนิด Conventional Method , liquid base cytologyและ HPV โรงพยาบาลมะเร็งลพ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ในฐานะที่ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล ท่านเคยประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่? พนักงานเข้างานมาได้ไม่นานก็ป่วยเรื้อรัง บริษัทต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก พนักงานหญิงอายุงานไม่ถึง 6 เดือน ลาคลอด รับพนักงานป่วยเป็นวัณโรคปอดเข้ามาในสถานประกอบการทำให้แพร่เชื้อไปยังผู้ร่วมงาน มีพนักงานเอาสารเสพติด(ยาบ้า)มาจำหน่าย, พนักงานมีห...
คลินิกตรวจสุขภาพ
ร่างกายมนุษย์เราเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน และมีระบบสำคัญต่างๆ ที่ทำงานประสานกันเป็นอย่างอย่างดี ทั้งระบบที่ทำงานด้วยสัญญาณไฟฟ้า ทำงานด้วยระบบจักรกล หรือทำงานด้วยระบบทางเคมี การที่ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัย ก็เนื่องจากระบบต่าง ๆ เหล่านั้นยังสามารถทำงานได้อย่างปกติ และทำงานสอดประสานกับระบบอื...
คลินิกตรวจสุขภาพ
จากการจัดสัมมนาเรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี เรื่องดีหรือเรื่องร้าย เมื่อมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ทำให้เกิดความสงสัยกันว่าการตรวจสุขภาพประจำปี ที่มีการส่งเสริมกันมาตลอด โดยเฉพาะตามโรงพยาบาลมีการออกเป็น package ต่างๆ เพื่อให้ตรวจ ควรตรวจหรือไม่? ถ้าไม่ตรวจถ้าปล่อยไปเรื่อยๆจนโรคที่แอบแฝงลุกลามจนแก้ไม่ได้ จะทำอย่างไร? ปัญหาการตรวจสุขภาพในปัจจุบัน ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
คลินิกตรวจสุขภาพ แนวคิดของคลินิก ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้รับบริการตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเน้นการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับผู้รับบริการแต่ละราย โดยผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ และผู้รับบริการจะได้รับการตรวจและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์ และส่งเสริมส...
คลินิกตรวจสุขภาพ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ