แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 63 รายการ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำหน้าที่ให้การบริบาลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ให้บริการทางการแพทย์ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการวิจัย และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ...
คลินิกตรวจสุขภาพ
LINE ID: @siph
คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ วัคซีประจำปี เอ็กซเรย์ปอด โดยทีมแพทย์จากรพ.ศิริราช.
คลินิกตรวจสุขภาพ
LINE ID: @kaijaiclinic
ตรวจโรคทั่วไป โรคเด็ก ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ตรวจภายในโดยสูติแพทย์ ฝากครรภ์อัลตราซาวด์ จี้หูด ปรึกษาการคุมกำเนิด ทำแผล ฉีดวัคซีน ออกใบรับรองแพทย์ โทรศัพท์: 095-8284449, 086-5004914
คลินิกตรวจสุขภาพ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ