แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 10 รายการ
LINE ID: @ygq9585k
หากท่านมีปัญหาเหล่านี้ เป็นเบาหวาน, เจ็บแน่นหน้าอก, มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด, มีความดันโลหิตสูง, ไม่ออกกำลังกาย, อ้วน, มีไขมัน แอล ดี แอล คอเลสเตอรอล สูง, สูบบุหรี่ ควรตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติแต่เนิ่นๆ ตรวจ 18 รายการ “โรคหัวใจ รู้ก่อน รักษาง่าย ป้องกันได้” ตรวจหัวใจด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านห...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ข้อดีคือ เพื่อป้องกันการติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางโรคนั้น อาจได้รับเชื้มาไวรัสมาโดยไม่รู้ตัว หรืออาจจากการไม่ได้ป้องกันเมื่อครั้งในอดีต โดยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น นอกจากป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว เพื่อรักษาก่อนการมีบุตร โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร เนื่องจาก ในบางโรคอาจมีการถ่ายทอดท...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน นอกเหนือจากการวางแผนเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดหาสถานที่ พิมพ์การ์ดแต่งงาน ตระเวนเชิญแขก เตรียมชุดวิวาห์แล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เลย นั่นก็คือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพราะเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ไว้วางใจกันและกันไม่ได้เลย เนื่องจากเชื้อโรคที่เป็นพาหะต่าง ๆ อาจแอบแฝงอยู่ในร่างกาย แม้คุณและคู่จะไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ตาม ...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
การแต่งงาน มักหมายรวมถึง การเตรียมพร้อมการมีบุตร ซึ่งเท่ากับว่า...ต้องเตรียมความพร้อมสุขภาพที่ดีของคู่รักและทารกในอนาคตด้วย การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคต่างๆ ที่มีความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทำไม? คู่รักควรตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจ...เพื่อ “ป้องกัน” คือการเข้ารับกา...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
โรงพยาบาลนนทเวช มีความเพรียบพร้อมทางวิทยาการ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เฉพาะทาง ในสาขาต่างๆ มากกว่า 300 คน ที่พร้อมจะให้บริการและรักษา คนไข้อย่างเต็มความสามารถตลอด 24 ช.ม. โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลชั้นนำประจำครอบครัว ที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลเฉพาะทางตติยภูมิ ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และ ได้รับความไว้วางใจจากผ้รูับบริการ ให้บริการด้าน...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: ttupVGaMWL
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน – โรงพยาบาลวิชัยยุทธ คำชี้แจงและเงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง สำหรับโปรแกรม B และ B plus / โปรแกรม C และ C plus โดยผู้รับบริการควรมาถึงโรงพยาบาลระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. หรือตามนัดหมาย เนื่องจากการตรวจจะใช้เวลาประมาณ 1-4 ชั่วโมง *กรุณานัดหมายเวลาตรวจล่วงหน้าที่แผนกนัด* โทร....
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
นอกเหนือจากการวางแผนแต่งงานในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดหาสถานที่ พิมพ์การ์ดแต่งงาน ตระเวนเชิญแขก ตามหาชุดแต่งงานที่ชอบ ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เลย นั่นก็คือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หลายคนอาจคิดว่าไม่มีความจำเป็น แต่จริง ๆ แล้ว เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่ไว้ใจกันและกัน เพราะเชื้อโรคหรือพาหะต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในร่างก...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ครอบครัวที่สมบูรณ์หมายถึงการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี คู่สมรสหลายคู่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันไปจนกระทั่วแก่เฒ่า ซ้ำร้ายลูกที่เกิดมายังกลายเป็นเด็กที่ผิดปกติจากโรคติดต่อทางพันธุกรรม เช่น ภาวะธาลัสซีเมีย หรือหัดเยอรมัน เป็นของฝากติดตัวมาแต่กำเนิดอีกด้วย ใครควรได้รับการตรวจ? – คู่รักที่กำลังจะแต่งงาน – คู่รักที่วางแผนเตรียมพร้อมมีบุต...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ทำไมถึงควรตรวจ? ครอบครัวที่สมบูรณ์หมายถึงการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี คู่สมรสหลายคู่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันไปจนกระทั่วแก่เฒ่า ซ้ำร้ายลูกที่เกิดมายังกลายเป็นเด็กที่ผิดปกติจากโรคติดต่อทางพันธุกรรม เช่น ภาวะธาลัสซีเมีย หรือหัดเยอรมัน เป็นของฝากติดตัวมาแต่กำเนิดอีกด้วย ใครควรได้รับการตรวจ? – คู่รักที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี – คู่รักที...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
Q : ตรวจก่อนแต่ง จำเป็นแค่ไหน? A : การตรวจสุขภาพก่อนแต่งเป็นการเช็คสภาพความพร้อม ความสมบูรณ์ของร่างกายและตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ อาทิ โรคเอดส์ โรคทาลัสซีเมีย หัดเยอรมัน หรือไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ เนื่องจากอาจมีบางโรคที่เป็นอันตรายกับคู่ชีวิต และลูกน้อยได้ เงื่อนไขการใช้บริการ ราคาแพคเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2561 ราคานี้...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ