แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 20 รายการ
LINE ID: @vichaiyut
“ก้าวสู่ชีวิตคู่อย่างมั่นใจ”. รายการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน. ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกายพร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ; ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC. ตรวจดูกรุ๊ปเลือด Blood Group & Rh Factor. ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิล Hemoglobin Typing. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg.
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: @vibharamhospital
โรงพยาบาลวิภาราม เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง เป็นโรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลวิภาวดี , โรงพยาบาลรามคำแหง, โรงพยาบาลสินแพทย์ ที่สร้างมาเพื่อให้บริการแก่ชุมชนในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลวิภาราม มุ่งเน้นพัฒนา ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง แก่ผู้ป่วยทั้งในเขตกรุงเทพ...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: @xio2072b
การตรวจร่างกายก่อนวิวาห์เปรียบเสมือนการวางแผนครอบครัวที่สำคัญ เพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกน้อย ซึ่งพ่อแม่บางคนอาจเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว โดยเริ่มต้นจากการตรวจร่างกายและซักถามประวัติ นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์ได้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดปก...
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: @KKRAM
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน - Premarital Checkup Program. ให้คำปรึกษาโดยสูติ-นรีแพทย์ - Premarried Counselling. 1.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด.
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: @alk3508z
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ผู้หญิง 1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ PE 2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC3.ตรวจหากรุ๊ปเลือด Blood Group4.ตรวจหมู่เลือดพิเศษ Rh Group5.
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
การตรวจสุขภาพเพื่อเช็คสภาพความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกาย เนื่องจากคนที่จะแต่งงานส่วนใหญ่มักจะอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ เป็นช่วงที่สุขภาพค่อนข้างดี ถึงแม้จะมีโรคประจำตัวแต่ก็มักไม่มีอาการ แต่ในอนาคตอาจเป็นพาหะนำโรคไปสู่คู่สมรส หรือว่าลูกน้อยที่เกิดขึ้นมาในอนาคตด้วย
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน? เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกาย ค้นหาโรคหรือการเป็นพาหะของโรคต่างๆที่แฝงอยู่ในร่างกายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และยังป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก และหากตรวจพบโรคจะได้รับการรักษา
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ก่อนแต่งงานควรจูงมือกันไปเพื่อเช็คสุขภาพของทั้งคู่เพื่อป้องกันโรคติดต่อกันได้จากคู่สมรส เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ และยังป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูกน้อย เพราะบางคนอาจจะเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ตรวจหาเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella) หญิง. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน.
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ข้อดีคือ เพื่อป้องกันการติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางโรคนั้น อาจได้รับเชื้อไวรัสมาโดยไม่รู้ตัว หรืออาจจากการไม่ได้ป้องกันเมื่อครั้งในอดีต
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน. | ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคสูตินรีเวชกรรม. แพคเกจและโปรโมชั่น. ดูโปรโมชั่นทั้งหมด. ภาคตรวจพิเศษ. ภาคกายภาพบำบัด. ภาคทันตกรรม. ภาคผิวหนัง-ผิวพรรณา. ภาคตรวจสุขภาพ. ภาคกุมารเวชกรรม. ฯลฯ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: @mahachai2hospital
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ตั้งครรภ์. การเริ่มต้นชีวิตคู่นั้นเป็นความสำคัญที่สุด และสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือ การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อความมั่นคงของครอบครัวใหม่ในอนาคต.
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: @sukumvithospital
ปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน. โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ สูติ-นรีเวช. โปรแกรมอื่นๆ. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม · โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ - Heart Screening
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 2019. 16 January 2019. แพคเกจ & โปรโมชั่น ( PACKAGE / PROMOTION ). สูงวัยสุขใจห่างไกลโรค.
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: @vibharamhospital
แพคเกจ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจคู่ ราคา 5,000 เพื่อป้องกันโรคต่างๆที่แฝงอยู่ในร่างกาย
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน. ราคา : 2,800,2,300 บาท. วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562. โปรแกรม ตรวจค้นหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ตรวจก่อนแต่ง / ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ และเป็นการตรวจความพร้อมทางร่างกายของคุณแม่ในการมีบุตร เพราะโรคบางโรคสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมไปถึงบุตรได้ .
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: @siph
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน. ... #โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน #คลินิกตรวจสุขภาพ #ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน #ตรวจร่างกาย #ตรวจเม็ดเลือด #ตรวจไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
LINE ID: @bpk9hospital
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน Pre-Marriage Check Up เพื่อเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะมีบุตร เป็นการตรวจสุขภาพยังสามารถคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนตั้งครรภ์. 1. จะช่วยทำให้คู่สามีภรรยาทราบว่าร่างกายมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนสำหรับมีบุตร. 2.เพื่อป้องกันการติดโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก ซึ่งพ่อแม่บางคนอาจเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ