แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 6 รายการ
การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เพื่อเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากว่าที่พ่อแม่มือใหม่จะได้เตรียมสุขภาพให้ดีแล้ว ยังเป็นการป้องกันโรคทางพันธุกรรม หรือแม้แต่การเตรียมตัวสำหรับผู้มีภาวะมีลูกยาก
ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร
ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์, Physical Examination, X, X ... โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร (หญิง) ระยะการใช้งานวันนี้ - 31 ธ.ค. 2562.
ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร สถานที่ตั้ง : เอกชล1 การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ข้อดีคือ เพื่อป้องกันการติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางโรคนั้น อาจได้รับเชื้มาไวรัสมาโดยไม่รู้ตัว หรืออาจจากการไม่ได้ป้องกันเมื่อครั้งในอดีต โดยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้น นอกจากป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพ...
ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร
คลินิกผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ให้บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยเน้นให้คู่สามีภรรยามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเลือกวิธีที่ดีที่สุดร่วมกับสูตินรีแพทย์ เพราะภาวะการมีบุตรยาก อาจเกิดจากความผิดปกติของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง หรือทั้ง 2 ฝ่าย สาเหตุหลักที่ทำให้มีบุตรยาก ได้แก่ ท่อนำไข่อ...
ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร
นอกจากดาวน์ซินโดรมแล้ว ตอนนี้เรายังมีให้บริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติถึงระดับยีนแล้วนะครับ ระดับยีนนี่คือมีขนาดเล็กกว่าโครโมโซมอีกนะครับ ตอนนี้เทคโนโลยีไปไม่หยุดจริงๆ ถ้าหยุดตามก็จะตกเทรนนะจ๊ะ ขอขอบคุณ Dr. Kimberly Martin, Senior Global Medical Director ที่บินจากอเมริกามาบรรยายข้อมูลของเทสต์ตัวใหม่ให้กับสูติแพทย์ในเม...
ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร
Panorama คือการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดแม่ที่ไม่มีความเสี่ยงและมีความแม่นยำสูงกว่า 99% และสามารถตรวจหาความผิดปกติชนิดต่างๆได้มากถึง 10 กลุ่มอาการ โดยตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป
ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ