แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
จำนวน 4 รายการ
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการให้คำปรึกษาและรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาพัฒนาการที่ผิดปกติ ตลอดจนวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย การบำบัดด้วยยาเฉพาะทาง การทดสอบทางจิตวิทยา การบำบัดด้วยวิธีพฤติกรรมบำบัด ครอบครัวบำบัด การบำบัดด้วย...
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
การมีร่างกายที่แข็งแรง นำมาซึ่งพัฒนาการที่ดีและเจริญเติบโตแบบสมวัยของเด็กและวัยรุ่น เราจึงพร้อมดูแลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อรองรับทุกปัญหาสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและติดตามอาการอย่างละเอียด มีการให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด ตั้งแต่ความผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ ...
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
ศูนย์เด็กและวัยรุ่น - Nonthavej Hospital การที่ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์ประจำตลอด 24 ชม ศูนย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนนทเวช เปิดให้บริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารด้านหลัง พร้...
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
ศูนย์สุขภาพเด็กพญาไท 3 นับเป็นศูนย์การแพทย์สำหรับเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธน มีทั้งทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาและแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ฉีดวัคซีน ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ รวมทั้งดูแลแ...
ตรวจสุขภาพวัยรุ่น
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ