แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @bumrungradhospital
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ แพ็กเกจสำหรับทุกช่วงวัย โรงพยาบาลมาตรฐาน JCI ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการ: ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด, ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท, ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ