แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @siph
คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ วัคซีประจำปี เอ็กซเรย์ปอด โดยทีมแพทย์จากรพ.ศิริราช.
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ