แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
เราเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เชี่ยวชาญด้านการดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับโลก (JCI) แห่งแรกของประเทศไทยและ Asean พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการ ดูแลคนที่คุณรักด้วยความอบอุ่นเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน บริการดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว มาตรฐานระดับโลก เรามีทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ เฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆ ด้านเพื่อความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักการดูแลผู้สูงอายุด้วยมาตรฐาน JCI ห้องพักที่ออกแบบมาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตามมาตรฐาน JCI กว้างขวาง ปลอดภัย ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการการรักษาแบบผู้ป่วยในสำหรับผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อการตรวจรักษา ให้ยา ให้เลือด หรือทำหัตถการต่างๆ เช่น การฉีด ยา รักษาแผลกดทับ ให้อ๊อกซิเจนต่างๆ ตามผลการตรวจร่างกายและแนวทางการรักษาของแพทย์ บริการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขี้นในผู้ป่วยผู้สูงอายุ การพยาบาลที่ต้องใช้ความรู้และ ทักษะการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ป่วยผู้สูงอายุอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากให้การดูแลไม่ทันท่วงทีและมีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานระดับโลก JCI Long term care
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ