แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @clinicthaniya
โปรแกรมที่ 1 อายุ < 35 ปี ตรวจพื้นฐาน : ราคา 890 บาท Basic Check up 1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ความดันโลหิต ชีพจร ( Physical Examination ) ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก หัวใจ ฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray ) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Glucose ( FBS ) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ( Complete Blood Count ) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol ) ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด ( Urine Analysis ) ธนิยะ เมดิคอล คลินิก สถานพยาบาลที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ให้บริการรักษาโรคทั่วไป ด้วยอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือที่ทันสมัย เอกซเรย์ อัลตร้าซาวน์ และห้องตรวจปฏิบัติการที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจวินิจฉัยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ