แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
คลินิกผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ให้บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยเน้นให้คู่สามีภรรยามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเลือกวิธีที่ดีที่สุดร่วมกับสูตินรีแพทย์ เพราะภาวะการมีบุตรยาก อาจเกิดจากความผิดปกติของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง หรือทั้ง 2 ฝ่าย สาเหตุหลักที่ทำให้มีบุตรยาก ได้แก่ ท่อนำไข่อุดตันหรือมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน ไม่มีการตกไข่ เชื้ออสุจิของฝ่ายชายอ่อน จากนั้นแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาตามสาเหตุ เช่น การให้ยากระตุ้นการตกไข่ การส่องกล้องผ่าตัด เมื่อรักษาเต็มที่แล้วยังไม่ตั้งครรภ์แพทย์จะพิจารณาใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธ์ ซึ่งทางโรงพยาบาลขอนแก่น ราม คำนึงถึงความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย และผลการตรวจร่างกายทั้งฝ่ายชายและหญิงไม่มีปัญหาทางร่างกาย ทางโรงพยาบาลขอนแก่น รามจึงเลือกวิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก เพื่อรักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียมโดยการฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าในโพรงมดลูกโดยตรง (IUI) เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยเก็บน้ำเชื้อของฝ่ายชายในช่วงวันตกไข่ของฝ่ายหญิง แล้วใช้น้ำยาเพาะเลี้ยงคัดแยกเฉพาะอสุจิที่แข็งแรง และนำไปฉีดเข้าโพรงมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิได้ดีขึ้น อีกทั้งวิธีนี้ยังสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะกับคู่สมรสที่ไม่มีปัญหาทางร่างกาย การบริการของเรา การตรวจระดับฮอร์โมน การอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ การตรวจน้ำเชื้อในเพศชาย
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ