แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @ramhospital
โรงพยาบาลอันดับต้นๆ ที่ได้รับความไว้วางใจ เพราะมีทั้งคุณภาพ เเละแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รายการตรวจ – ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination ) – ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) – ตรวจหมู่เลือด (ABO) และชนิดของหมู่เลือด (Rh) – ตรวจหาโรคธาลัสซีเมียแอบแฝง [Hb Typing&Thalassemia profile2 (PCR alpha-thal)] – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (ตรวจหาเชื้อ HbsAg , ตรวจหาภูมิ HbsAb) – ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (Anti-HCV) – ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์ (Anti HIV) – ตรวจหาเชื้อกามโรค ซิฟิลิส (VDRL) – ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน (มีตรวจสำหรับผู้หญิงเท่านั้น) – เอ็กเรย์ปอด (CXR) ราคาเเพ็กเกจ ผู้ชาย 4,950 บาท ผู้หญิง 5,250 บาท เบอร์ติดต่อ: 0-2743-9999 รายละเอียดเพิ่มเติม: โรงพยาบาลรามคำแหง
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ