แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งเป็นอย่างดี เเละเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมจะตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหล่าคู่รัก ราคาเเพ็กเกจ ผู้ชาย 3,000 บาท ผู้หญิง 3,500 บาท รายการตรวจ – ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination ) – ชั่งน้ำหนัก ,วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต , ชีพจร (Vital Signs) – ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) – ตรวจหมู่เลือด (ABO) และชนิดของหมู่เลือด (Rh) – ตรวจหาเชื้อกามโรค (T.pallidum Ab) – ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสเอดส์ (Anti HIV) – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (ตรวจหาเชื้อ HbsAg , ตรวจหาภูมิ HbsAb) – ตรวจการพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย เเละฮีโมโกลบิน (Hb Typing) – ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (มีตรวจสำหรับผู้หญิงเท่านั้น) เบอร์ติดต่อ: +662-202-9999 รายละเอียดเพิ่มเติม: โรงพยาบาลพระราม9
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ