แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ อาการผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ อาการหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก หรือเสมหะมีเลือดปน อาจเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ ให้บริการดูแลรักษาโรค โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) มะเร็งปอด มะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ ที่กระจายมาที่ปอด และมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด การติดเชื้อ เช่น วัณโรค ปอดบวม หลอดลมอักเสบ การติดเชื้อราในปอด เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases) ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด และความดันโลหิตสูงในระบบเลือดไหลเวียนในปอด พยาธิใบไม้ปอดและพยาธิอื่นๆ โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ปอดอักเสบจากการทำงานที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองต่างๆ เข้าไป (pneumoconiosis) การหายใจรับสารแอสเบสตอสหรือเส้นใยหิน (asbestosis) การหายใจรับสารซิลิคอนไดออกไซด์หรือฝุ่นทราย (silicosis) การหายใจรับสารเบริลเลียม (berylliosis) โรคปอดจากโลหะหนัก เช่น อะลูมิเนียมหรือสารประกอบของอะลูมิเนียม หอบหืดจากการทำงาน ปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis) โรคทางเดินหายใจส่วนบนที่เกิดจากสารภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองในที่ทำงาน การตรวจวินิจฉัย ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรค รวมถึงการยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค เช่น การตรวจเอกซเรย์ปอด (chest x-ray) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computed tomography) เป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเอกซเรย์น้อยกว่าปกติ เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี และทำให้เห็นภาพชัดเจนแบบ 3 มิติ การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ (biopsy) การส่องกล้องตรวจหลอดลมและการตัดชิ้นเนื้อ (bronchoscopy) การตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function testing) การทดสอบความไวของหลอดลมโดยใช้สารกระตุ้น methacholine การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (sleep test)ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น นอนกรน หายใจลำบาก ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การรักษา แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายตามภาวะที่ผู้ป่วยมี ความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ อาทิ ปอดติดเชื้อ มะเร็งปอด เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases) ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง แนวทางการรักษา การให้ยาปฏิชีวนะ การให้ยาสเตียรอยด์และสารอื่นๆ การให้ยาขยายหลอดลม ยาสเตียรอยด์ ยาต่อต้านการแพ้ การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและร่างกาย ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจจะประสานกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด รวมถึงการบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ