แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
มีบริการอย่างครบวงจรสำหรับการประเมิน การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพการทำงาน ให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะคอยช่วยเหลือในการประเมินสมรรถภาพร่างกาย ให้การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของผู้ป่วยแบบตัวต่อตัว การบริการ ฟื้นฟูให้บริการกายภาพบำบัด อาชีวบำบัด การฝึกพูด และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โดยนักกายภาพวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก ​การอักเสบของข้อและเอ็น ​เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน ​อาการข้ออักเสบ ​การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ ​การดูแลรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่ ​โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ​การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ​การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบประสาท ศูนย์หลอดเลือดสมอง เนื้องอกสมอง การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย การคืนกลับสู่สภาพเดิม โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท โรคอัมพาตชนิดสั้น โรคหลอดเลือดอุดตันไขมัน อาการผิดปกติของหลอดเลือด การฝึกพูด การประเมินการพูด การหาสาเหตุของความผิดปกติของการพูด การฝึกพูด การฝึกพูดให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต ​การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ-ปอด การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือดหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด โรคหอบหืด โรคปอดต่างๆ โรคถุงลมโป่งพอง การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด มะเร็งปอด ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มีห้องใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งมีห้องเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติเป็นการส่วนตัว การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ การรักษาโดยการใช้ความร้อนเข้าไปในเนื้อเยื่อร่างกาย เครื่องดึงคอและหลัง เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด การประคบด้วยความร้อนและความเย็น/การรักษาด้วยแผ่นพาราฟีน การใช้กระแสไฟฟ้า/คลื่นเสียงผลักดันยาเข้าเนื้อเยื่อ การรักษาด้วยเลเซอร์ความถี่ต่ำ/เลเซอร์ความถี่สูง การออกกำลังกายบนลู่วิ่ง/การถีบจักรยาน การออกกำลังกล้ามเนื้อ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหลอดเลือดสมอง ห้องพักผู้ป่วยในและผู้ประสานงานศูนย์ฯ เครื่อง sensible step (หุ่นยนต์ฝึก ยืน/เดิน) เครื่อง standing from เครื่องฝึกเดิน พร้อมลู่เดิน (Lift Gait) เครื่องฝึกกลืน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ กายภาพบำบัดภาพประกอบด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักเกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดมืออาชีพกว่า 20 ท่านซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา รวมทั้ระบบกระดูก ระบบประสาท และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด และการออกกำลังกายคุณแม่หลังคลอด
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ