แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: Thonburi2Hospital
โปรแกรมคัดกรองปัจจัยเสี่ยง " โรคหลอดเลือดสมอง " ราคาพิเศษ 2,585 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจพิเศษอื่นๆ) รายการ 1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์โรคสมองและระบบประสาท (Physical Examination by Neurologist) 2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) 3.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) 4.ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอล (Cholesterol) 5.ตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) 6.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) 7.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT) 8.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 9.ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital services) ตรวจโดยแพทย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. โทร : 02-487-2100 ต่อ 1150 -1151
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ