แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: Thonburi2Hospital
โปรแกรมคัดกรอง โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) *ไม่รวมค่าฉีดสี ราคา 8,085 บาท ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว *รวมค่าฉีดสี ราคา 9,365 บาท ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว รายการ 1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์โรคสมองและระบบประสาท (Physical Examination by Neurologist) 2.ตรวจสัญญาณชีพเบื้องต้น (Vital sign, BW, HT) 3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) 4.ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) 5.ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอล (Cholesterol) 6.ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) 7.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) 8.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT) 9.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 10.เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT brain) 11.ค่าบริการโรงพยาบาล ตรวจโดยแพทย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. โทร : 02-487-2100 ต่อ 1150 -1151
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ