แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center) มีโปรแกรมตรวจที่หลากหลายเหมาะสมเฉพาะ บุคคล เช่น ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ตรวจตามความเสี่ยงของภาวะสุขภาพ ตรวจแรกเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือมีบุตรและตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต เป็นต้น ให้ดูแลท่านเป็นพิเศษทุกขั้นตอน ด้วยแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สถานที่เป็นสัดส่วน มอบคู่มือผลการตรวจประกอบคำแนะนำ เพื่อให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจต่อไป บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตามโปรแกรม ● โปรแกรม Basic (สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี) ● โปรแกรม Standard (สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป) ● โปรแกรม Premium Male (สำหรับผู้ชายอายุ 35 ปีขึ้นไป) โปรแกรม Premium Female (สำหรับผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป) ● โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือ ก่อนมีบุตร ● โปรแกรมเฉพาะโรค / Child Care / Chest Care / DM Care / Heart Care / GI Care ● โปรแกรม Executive สำหรับผู้บริหารและผู้ต้องการค้นหาความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง คำแนะนำ ก่อนการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม ● กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (ระหว่างรอผลการตรวจ มีอาหาร บริการ ฟรี) ● สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน ● นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน ก่อนการตรวจสุขภาพ ● หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการตรวจ ● สำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ