แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS) ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์) (Uric Acid) ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-SGPT) ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-Alkaline Phosphatase) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol) ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis) ** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ