แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: bdmschanthaburi
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard (สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE) ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI) ตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ด้วยเครื่อง Fundus Camera (Eye Exam Screening with Fundus Camera) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG) ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-BUN) ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine) ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์) (Uric Acid) ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-SGOT) ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-SGPT) ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-Alkaline Phosphatase) ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol) ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol) ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol) ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis) ** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ