แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
" การบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ " บริการการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่พนักงานภายในองค์กรและบริษัทต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ