แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชล ประกอบไปด้วย 2 ส่วนงานหลัก คือ 1. งานตรวจสุขภาพ ให้บริการในการตรวจสุขภาพต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 2. งานบริการประกันสุขภาพ ให้บริการด้านงานประกันชีวิต ทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 1.งานตรวจสุขภาพ ให้บริการในการตรวจสุขภาพต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ดังนี้ •ตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมต่างๆ •ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง •ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต •ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน •ตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงาน/ ดูงาน ต่างประเทศ •ตรวจสุขภาพนักเรียนในโครงการ AFS •ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน หรือศึกษาต่อในระดับต่างๆ •ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองไบทำงานที่อับอากาศ •ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองต่ออายุการทำงานในประเทศไทย ( Work permit ) •ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ในกรณีต่างๆ เช่น เพื่อทำใบขับขี่ เป็นต้น ติดต่อสอบถาม โรงพยาบาลเอกชล 1 : โทร. 038-939-999 ต่อ 2256 แผนกงานตรวจสุขภาพ ชั้น 3 เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 07:00 – 16:00 น. เบอร์ โทรศัพท์ 038-0939999 ต่อ 2256 Email : ck.aikchol@gmail.com โรงพยาบาลเอกชล 2 แผนกศูนย์บริการสุขภาพ ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โทร. 038-939-888 ต่อ 5169, 5170, 5185, 5186 2. งานบริการประกันสุขภาพ ให้บริการด้านงานประกันชีวิต ทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก โดย ให้บริการดังนี้ • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำสิทธิของผู้รับบริการประกันชีวิต • บริการ Fax claim service ผ่านโรงพยาบาลในการเรียกร้องค่าสินไหม ค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย • บริการให้เครดิตค่ารักษาพยาบาล กรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย ในกรณีผู้ป่วยนอกตามผลประโยชน์ที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ • แจ้งสิทธิประโยชน์ คำนวนผลประโยชน์ และส่วนเกินวงเงินในการรักษาเบื้องต้น • ประสานข้อมูลและขอนุมัติสิทธิ เพื่อเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ สามารถให้บริการได้ กับบริษัทประกัน มากกว่า 60 บริษัท สามารถให้บริการแฟกซ์ เคลมประกัน และให้เครดิต ผ่านทางโรงพยาบาล และบริการเงินสด ครอบคลุม การรักษาทางด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุ ประกันรายบุคคล และรายกลุ่ม ในบริษัทประกันชีวิต ทุกบริษัท ที่ทำสัญญา ไว้กับโรงพยาบาล เช่น - บริษัท เอไอเอ - บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต - บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ - อยุธยา ประกันชีวิต - บริษัท กรุงไทย แอกซ่า - บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต - โตเกียว มารีน ประกันชีวิต ติดต่อสอบถาม โรงพยาบาลเอกชล 1 : โทร. 038-939-999 • ประกันผู้ป่วยนอก ต่อ 2525 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 - 18:00น. • ประกันผู้ป่วยใน ต่อ 2483 เปิดบริการทุกวันเวลา เวลา 08:00 - 18:00น. E mail : urnurse4.aikchol@gmail.com
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ