แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.บำรุงราษฎร์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาประหยัด ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน สามารถรองรับผู้มารับบริการได้มากกว่า 60,000 คนต่อปี ท่านสามารถพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านได้ ดังนี้ เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาประหยัด โดยสามารถดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ที่ โปรแกรมตรวจสุขภาพ จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัวหรือภาวะสุขภาพที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษ โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลเพื่อพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือการตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไปของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อทำการตรวจคัดกรองหรือจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด ท่านสามารถทำการนัดตรวจสุขภาพออนไลน์ได้ที่หน้านัดหมายแพทย์ โดยระบุโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ท่านต้องการ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจเพิ่มเติมหรือต้องการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตรวจสุขภาพ สามารถส่งคำถามมาได้ที่หน้าติดต่อสอบถาม ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับรายการตรวจสุขภาพ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพจะไม่สั่งยาหรือทำการรักษาใดๆ เมื่อพบภาวะผิดปกติ หากตรวจพบปัญหาทางสุขภาพที่ต้องการการดูแลรักษา ศูนย์ตรวจสุขภาพจะส่งท่านไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด พร้อมแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยแพทย์อาจสั่งตรวจเพิ่มเติมหรือสั่งยาเพื่อการรักษา ท่านจะได้รับผลการตรวจสุขภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการแผ่นซีดีบันทึกภาพเอกซเรย์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพ การตรวจร่างกายอย่างละเอียด การประเมินจากประวัติผู้ป่วย การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง การตรวจทางรังสีวิทยา แมมโมแกรม อัลตราซาวนด์ เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช การตรวจตาโดยจักษุแพทย์ การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมแก่บริษัทชั้นนำของไทยและนานาชาติกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงสถานทูตของประเทศต่างๆ โดยการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่มนี้สามารถให้บริการได้ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หากท่านสนใจสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อแผนก Corporate Services โทร. 0 2667 1393 การบริการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ การตรวจด้วยภาพถ่ายทางรังสีวิทยา การตรวจความหนาแน่นของกระดูกโดยวิธี DEXA การตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ชนิดแสดงภาพสี การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1.5 เทสลา และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (spiral CT scanning) การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การคำนวณร้อยละของไขมันในร่างกายและการกระจายของไขมัน การตรวจทางเดินอาหาร (ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ) การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น การประเมินหัวใจ (ศูนย์หัวใจ) การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การตรวจฟัน (ศูนย์ทันตกรรม) การตรวจสมรรถภาพของปอด (ศูนย์ภูมิแพ้) การตรวจการได้ยิน (ศูนย์หูคอจมูก) การตรวจทางนรีเวช (ศูนย์สูติ-นรีเวช) การตรวจคัดกรองภาวะวัยทอง การตรวจการเจริญพันธุ์ การตรวจผิวหนัง (ศูนย์ผิวหนัง) การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน ห้องเจาะเลือด ห้องตรวจสัญญาณชีพและตรวจการมองเห็น ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ห้องตรวจภายใน ห้องฉายภาพรังสีและห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เคาน์เตอร์อาหารว่างที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ