แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
คุณทราบหรือไม่ว่า ผู้ชายมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง โดยข้อมูลอัตราชีพของประชากรไทย ปี พ.ศ.2556 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายไทยคือ 71.1 ปี ในขณะที่ผู้หญิงไทยคือ 78.1 ปี ผู้ชายมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตก ต่างจากผู้หญิง โดยผู้ชายมีแนวโน้มของการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ที่มากกว่า ในขณะเดียวกันผู้ชายในวัยก่อนอายุ 40 ปีกลับเข้ารับบริการทางการแพทย์น้อยกว่าผู้หญิง กว่าจะมาพบแพทย์ก็เมื่อมีอาการต่างๆ ของโรค ซึ่งบางครั้งอาจเลยระยะเริ่มต้นแล้ว ผู้ชายวัย 40 ปีขึ้นไปมักเริ่มมีปัญหาสุขภาพ โดยอาจเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศที่ลดลง ทั้งนี้ปัญหาสุขภาพที่พบมากในผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน รวมถึงโรคมะเร็ง การเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรับคำแนะนำจากแพทย์ในด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพให้เหมาะสมกับช่วงอายุ จะช่วยให้ร่างกายคุณผู้ชายฟิตอยู่เสมอ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจทุกปัญหาและเห็นความสำคัญของสุขภาพผู้ชาย จึงพร้อมบริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาทุกเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเพศชายอย่างครอบคลุม ตั้งแต่โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน สมอง กระดูกและข้อ ต่อมลูกหมาก และสมรรถภาพทางเพศ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชาย รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล อันจะส่งผลให้ผู้ชายวัย 40 ปีขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข การบริการ ให้คำปรึกษา ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาสุขภาพเพศชายอย่างครอบคลุม อาทิ โรคต่อมลูกหมากโต โรคซึมเศร้า สมาธิสั้น โรคกระดูกพรุน ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ภาวะฮอร์โมนเพศต่ำ ผมร่วง ภาวะการมีบุตรยากในเพศชาย ภาวะสมองขาดเลือด โรคหัวใจ สมรรถภาพของร่างกายและน้ำหนักตัว เบาหวาน ให้คำแนะนำเพื่อการป้องกันปัญหาสุขภาพเพศชายโดยเฉพาะ จัดเตรียมโปรแกรมชะลอวัย ฟิตเนส และการควบคุมน้ำหนัก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (ในกรณีที่จำเป็น) จัดเตรียมข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพชาย
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ