แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ที่ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และเบลเยียม นอกจากนี้แล้ว ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ได้แก่ พยาบาลที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวใจโดยตรง เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก การบริการทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้) การตรวจดูหลอดเลือดทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ การตรวจทางหลอดอาหาร (แบบหลายมิติ) การศึกษาคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ) การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ) การฉีดสีดูหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง การฉีดสีดูหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากล ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation) การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (implantable cardioverter defibrillator) การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (cardiac resynchronization therapy) กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน หัวใจพิการแต่กำเนิด การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery ระบบลิ้นหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจ กลุ่มหลอดเลือด การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขา
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ