แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: 0818875785
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี CHECK UP PROGRAM “สุขภาพดี” เป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ชวนคนที่คุณรัก มาตรวจสุขภาพกับเราสิคะ บริการตรวจสุขภาพในเวลาราชการ 07.30 – 16.00 น. บริการตรวจสุขภาพหน่วยงาน นอกสถานที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ 056-511081 ต่อ 176 หรือ มือถือ 081-8875785 http://www.uth.moph.go.th Line ID : 0818875785 แพคเกจหลัก 1 สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol / Triglyceride) ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric acid) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT / SGPT / ALP) ตรวจการทำงานของไต (BUN / Creatinine / eGFR) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจอุจจาระ (Stool Examination and Occult blood) เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) / งดตรวจในสตรีตั้งครรภ์ ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก ( PV, Pap smear) เฉพาะสตรี อัตราค่าบริการ เพศชาย 850 บาท เพศหญิง 1,050 บาท (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด) แพคเกจเสริม .....ตรวจไวรัสตับอักเสบ (ตรวจหาสาเหตุโรคตับแข็งและมะเร็งตับ)…… ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg), ตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAb) ราคา 300 บาท ตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV) ราคา 300 บาท
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ