แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: 0818875785
สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol / Triglyceride) ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric acid) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT / SGPT / ALP) ตรวจการทำงานของตับ (BUN / Creatinine / eGFR) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจอุจจาระ (Stool Examination and Occult blood) เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) งดตรวจในสตรีตั้งครรภ์ ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV, Pap smear) เฉพาะสตรี ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (วัดสายตา / วัดความดันลูกตา / คัดกรองภาวะต้อกระจก, ต้อหิน, เบาหวานขึ้นตา, จอประสาทตาเสื่อมตามอายุ / ตรวจจอประสาทตาโดยการถ่ายภาพ) อัตราค่าบริการ เพศชาย 1,570 บาท เพศหญิง 1,700 บาท แพคเกจเสริม..... ตรวจสุขภาพหัวใจ…… ตรวจแยกชนิดไขมันในเลือด (HDLc / LDLc) ราคา 100 บาท ตรวจหาระดับเอนไซม์ CPK (Creatinine Phosphokinase) ราคา 90 บาท ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ราคา 200 บาท ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ (Thai CV Risk score) อัตราค่าบริการ 450 บาท
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ