แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: 0818875785
แพคเกจหลัก 3 สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจอุจจาระ (Stool Examination and Occult blood) เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) / งดตรวจในสตรีตั้งครรภ์ ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV, Pap smear) เฉพาะสตรี อัตราค่าบริการ เพศชาย 380 บาท เพศหญิง 580 บาท (ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด) แพคเกจเสริม ...ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนการตั้งครรภ์…. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL) ตรวจหาโรคเอดส์ (Anti HIV) ตรวจหาหมู่เลือด (ABO Grouping / Rh) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ตรวจหาโลหิตจางธาลัสซีเมีย ( Hemoglobin Typing) ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก (PV, Pap smear) ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อหัดเยอรมัน (Rubella Antibody) อัตราค่าบริการ เพศชาย 1,080 บาท เพศหญิง 1,480 บาท การเตรียมตัวในการตรวจสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนจะเข้ารับการตรวจ 1 วัน งดอาหาร เครื่องดื่ม ลูกอมทุกชนิดอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนการตรวจสุขภาพ (น้ำเปล่าดื่มได้) สตรีตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ การตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังประจำเดือน 7 วัน ขึ้นไป งดสอดยาทางช่องคลอด 3 วัน งดการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนตรวจ 1 วัน
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ