แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามช่วงวัย และพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงที่พบและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่จะกำจัดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดโรคในอนาคต และในฐานะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง จึงให้ความสำคัญกับการตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงป้องกัน และคัดกรองโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีบริการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งออนไลน์บนเว็บไซด์ www.thaicancerrisk.com ที่เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าทดสอบประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเบื้องต้น
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ