แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
การบริการ. การประเมินจากประวัติผู้ป่วย และอาการปัจจุบัน เพื่อจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละท่าน. การตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา.
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ