แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) เปิดให้บริการวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30-12.00 น.
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ