แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ตรวจหาเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella) หญิง. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน.
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ