แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เพื่อเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากว่าที่พ่อแม่มือใหม่จะได้เตรียมสุขภาพให้ดีแล้ว ยังเป็นการป้องกันโรคทางพันธุกรรม หรือแม้แต่การเตรียมตัวสำหรับผู้มีภาวะมีลูกยาก
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ