แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @siph
คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ วัคซีประจำปี เอ็กซเรย์ปอด โดยทีมแพทย์จากรพ.ศิริราช. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้รับบริการตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเน้นการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพกับผู้รับบริการแต่ละราย
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ