แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รังสีวินิจฉัย การรับยา การชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจพิเศษต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ