แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @bcarehospital
ตรวจสุขภาพlโดยสูตินรีแพทย์, GYN examination. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, CBC. ตรวจ Group เลือดระบบ AOB, Blood Group ABO. ตรวจ Group เลือดระบบ RH, Blood Group RH
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ