แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @panthupark
คลินิกพันธุภาคย์ (Panthupark Genetics Clinic) เป็นสถานพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคพันธุกรรมในครอบครัว โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์เข้ามาช่วยในกระบวนการตรวจวินิจฉัย เช่น เทคโนโลยี PCR, real-time PCR, Sanger sequencing, Next-Generation sequencing, karyotyping และ chromosomal microarray งานบริการต่างๆเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ