แนะนำแพ็คเกจตรวจสุขภาพ
LINE ID: @khelang
ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม เปิดให้บริการรักษาโรคทางสูติ-นรีเวช เป็นวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง และการดูแลผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในระยะตั้งครรภ์และสตรีไม่ได้ตั้งครรภ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สำหรับชายหญิงที่จะแต่งงาน ใช้ชีวิตร่วมกัน และเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมคลินิกใกล้ฉัน บริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ